Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Projekt Šablonami k rozvoji školy

Naše škola realizuje projekt s názvem Šablonami k rozvoji školy,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006611, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu - školní asistent působící na škole po dobu projektu,
  • profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, mentoringu, čtenářské a matematické gramotnosti,
  • extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ - Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

 
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi touto cestou několik slov k ukončení školního roku 2020/2021. Letošní rok byl pro žáky, pedagogy i pro vás rodiče velmi náročný. Výuka na dálku po většinu roku nahrazovala prezenční...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

červenec 2021
Seznam akcí