Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Žákovský parlament

Soutěž 30 stupňů ke zlaté

V příštím školním roce oslaví škola 30 let od svého založení. To už je dost dlouhá doba na to, abychom se seznámili s její historií. Žákovský parlament vyhlašuje na školní rok 2020 - 2021 soutěž, během které budete postupně plnit 30 soutěžních úkolů z historie školy. Otázky a poté i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce Žákovského parlamentu a na stránkách školy v rubrice Pro žáky - Žákovský parlament.

Pravidla soutěže:
Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií.
1. kategorie - 1. až 3. třída
Žáci plní úkoly za pomoci svých třídních učitelů. Správné odpovědi uveřejňují na nástěnce ve své třídě. Jednou za měsíc (datum bude vždy oznámeno předem) zhodnotí členové ŽP správnost odpovědí a estetický vzhled nástěnky.
2. kategorie - 4. až 6. třída a 3. kategorie - 7. až 9. třída
V každé ze tříd budou do 7. září vytvořena 3 pětičlenná soutěžní družstva. Každé z družstev bude postupně odpovídat na 10 soutěžních otázek. Body za jednotlivé odpovědi všech družstev ve třídě se sčítají. Odpovídat se bude elektronicky vždy do předem stanoveného data. Pozdější odpovědi nebudou třídě započítány. Průběžné výsledky i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce ŽP i na stránkách školy. V červnu 2021 budou vyhodnoceny 3 nejlepší třídy v každé kategorii. V září 2021 proběhne finále soutěže, do kterého postoupí tři nejlepší třídy ve 2. a 3. kategorii. Za každou třídu bude soutěžit jeden pětičlenný tým.

Výsledky prvního kola

Výsledky druhého kola

Otázky na listopad 2020

Otázky na prosinec 2020

Členové žákovského parlamentu

Školní rok 2020/2021:
 • Adéla Plachá
 • Daniel Zajan
 • Jan Strnad
 • Melanie Ladrová
 • Lucie Kohoutová
 • Barbora Petrašovičová
 • Eliška Kuželková

Akce žákovského parlamentu ve školním roce 2020/2021

 • První školní den (1.9.2020)
 • Celoroční soutěž Třicet stupňů ke zlaté (září 2020 - červen 2021)
 • Nočník (27.11.2020)
 • Soutěž tříd Nejkrásnější vánoční dveře (prosinec 2020)
 • Vánoce ve škole (10.12.2020)
 • Den učitelů (26.3.2021)
 • Den naruby (1.4.2021)
 • Jarní vystoupení žáků (20.5.2021)
 • Účesový den (1.6.2021)
 • Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR

Desatero žákovského parlamentu

NEPŘEKŘIKUJEME SE, NASLOUCHÁME SI

NEZESMĚŠŇUJEME SE A VZÁJEMNĚ SE NEURÁŽÍME

VYNECHÁVÁME VULGÁRNÍ VÝRAZY

ŘEŠÍME ŠKOLNÍ PROBLÉMY

PŘEDÁVÁME SPOLUŽÁKŮM NEZKRESLENÉ INFORMACE

SPOLUPRACUJEME V TÝMU

ZÚČASTŇUJEME SE SCHŮZEK

PŘICHÁZÍME VČAS

RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH

JSME DOBRÝMI REPREZENTANTY NAŠÍ ŠKOLY

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček