Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Žákovský parlament

Soutěž 30 stupňů ke zlaté

V příštím školním roce oslaví škola 30 let od svého založení. To už je dost dlouhá doba na to, abychom se seznámili s její historií. Žákovský parlament vyhlašuje na školní rok 2020 - 2021 soutěž, během které budete postupně plnit 30 soutěžních úkolů z historie školy. Otázky a poté i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce Žákovského parlamentu a na stránkách školy v rubrice Pro žáky - Žákovský parlament.

Pravidla soutěže:
Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií.
1. kategorie - 1. až 3. třída
Žáci plní úkoly za pomoci svých třídních učitelů. Správné odpovědi uveřejňují na nástěnce ve své třídě. Jednou za měsíc (datum bude vždy oznámeno předem) zhodnotí členové ŽP správnost odpovědí a estetický vzhled nástěnky.
2. kategorie - 4. až 6. třída a 3. kategorie - 7. až 9. třída
V každé ze tříd budou do 7. září vytvořena 3 pětičlenná soutěžní družstva. Každé z družstev bude postupně odpovídat na 10 soutěžních otázek. Body za jednotlivé odpovědi všech družstev ve třídě se sčítají. Odpovídat se bude elektronicky vždy do předem stanoveného data. Pozdější odpovědi nebudou třídě započítány. Průběžné výsledky i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce ŽP i na stránkách školy. V červnu 2021 budou vyhodnoceny 3 nejlepší třídy v každé kategorii. V září 2021 proběhne finále soutěže, do kterého postoupí tři nejlepší třídy ve 2. a 3. kategorii. Za každou třídu bude soutěžit jeden pětičlenný tým.

Výsledky prvního kola

Výsledky druhého kola

Výsledky třetího kola

Výsledky čtvrtého kola

Výsledky pátého kola

Výsledky šestého kola

Výsledky sedmého kola

Výsledky osmého kola

Výsledky devátého kola

Výsledky desátého kola

Členové žákovského parlamentu

Školní rok 2020/2021:
 • Adéla Plachá
 • Daniel Zajan
 • Jan Strnad
 • Melanie Ladrová
 • Lucie Kohoutová
 • Barbora Petrašovičová
 • Eliška Kuželková

Akce žákovského parlamentu ve školním roce 2020/2021

 • První školní den (1.9.2020)
 • Celoroční soutěž Třicet stupňů ke zlaté (září 2020 - červen 2021)
 • Soutěž tříd Nejkrásnější dveře k 30. výročí školy (únor 2021 - červen 2021)
 • Den učitelů (26.3.2021)
 • Den naruby (1.4.2021)
 • Účesový den (1.6.2021)

Desatero žákovského parlamentu

NEPŘEKŘIKUJEME SE, NASLOUCHÁME SI

NEZESMĚŠŇUJEME SE A VZÁJEMNĚ SE NEURÁŽÍME

VYNECHÁVÁME VULGÁRNÍ VÝRAZY

ŘEŠÍME ŠKOLNÍ PROBLÉMY

PŘEDÁVÁME SPOLUŽÁKŮM NEZKRESLENÉ INFORMACE

SPOLUPRACUJEME V TÝMU

ZÚČASTŇUJEME SE SCHŮZEK

PŘICHÁZÍME VČAS

RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH

JSME DOBRÝMI REPREZENTANTY NAŠÍ ŠKOLY

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi touto cestou několik slov k ukončení školního roku 2020/2021. Letošní rok byl pro žáky, pedagogy i pro vás rodiče velmi náročný. Výuka na dálku po většinu roku nahrazovala prezenční...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

červenec 2021
Seznam akcí