Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Žákovský parlament

Soutěž 30 stupňů ke zlaté

V příštím školním roce oslaví škola 30 let od svého založení. To už je dost dlouhá doba na to, abychom se seznámili s její historií. Žákovský parlament vyhlašuje na školní rok 2020 - 2021 soutěž, během které budete postupně plnit 30 soutěžních úkolů z historie školy. Otázky a poté i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce Žákovského parlamentu a na stránkách školy v rubrice Pro žáky - Žákovský parlament.

Pravidla soutěže:
Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií.
1. kategorie - 1. až 3. třída
Žáci plní úkoly za pomoci svých třídních učitelů. Správné odpovědi uveřejňují na nástěnce ve své třídě. Jednou za měsíc (datum bude vždy oznámeno předem) zhodnotí členové ŽP správnost odpovědí a estetický vzhled nástěnky.
2. kategorie - 4. až 6. třída a 3. kategorie - 7. až 9. třída
V každé ze tříd budou do 7. září vytvořena 3 pětičlenná soutěžní družstva. Každé z družstev bude postupně odpovídat na 10 soutěžních otázek. Body za jednotlivé odpovědi všech družstev ve třídě se sčítají. Odpovídat se bude elektronicky vždy do předem stanoveného data. Pozdější odpovědi nebudou třídě započítány. Průběžné výsledky i správné odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce ŽP i na stránkách školy. V červnu 2021 budou vyhodnoceny 3 nejlepší třídy v každé kategorii. V září 2021 proběhne finále soutěže, do kterého postoupí tři nejlepší třídy ve 2. a 3. kategorii. Za každou třídu bude soutěžit jeden pětičlenný tým.

Výsledky prvního kola

Výsledky druhého kola

Výsledky třetího kola

Výsledky čtvrtého kola

Výsledky pátého kola

Výsledky šestého kola

Výsledky sedmého kola

Výsledky osmého kola

Výsledky devátého kola

Výsledky desátého kola

Finále
V pátek 10. září vyvrcholila celoroční soutěž „30 stupňů ke zlaté“ finálovým kláním vítězných tříd jednotlivých kategorií. Organizátoři připravili pro žáky 10 soutěžních disciplín. Smíšená tříčlenná družstva žáků 3.B, 7.A a 8.C tak mohla prokázat nejen znalosti historie školy, ale i své schopnosti pohybové. I přítomní diváci se dobře bavili. Na závěr předal pan ředitel soutěžícím diplomy a odměnou pro všechny bylo i „ledové překvapení“.
Poděkování patří nejen těm, kteří se na přípravě soutěže podíleli, ale i porotě, soutěžícím, divákům a členům školního parlamentu.
Mgr. Jaroslava Zámostná

Fotogalerie

Členové žákovského parlamentu

Školní rok 2021/2022:
 • Tomáš Polic (předseda)
 • Kristýna Křížová
 • Tereza Patočková
 • Štěpánka Šmidová
 • Magdalena Lípová
 • Karolína Maříková
 • Michaela Mikulecká
 • Tereza Tučková
 • Barbora Danišová
 • Jiří Dvořák
 • Ondřej Giesel

Akce žákovského parlamentu ve školním roce 2021/2022

 • První školní den (1.9.2021)
 • Finále soutěže Třicet stupňů ke zlaté (10.9.2021) - foto
 • Vyhodnocení soutěže tříd Nejhezčí dveře k 30. výročí školy (září 2021) - foto
 • Další akce budou doplněny průběžně

Vyhodnocení soutěže tříd Nejhezčí dveře k 30. výročí školy
Členové žákovského parlamentu sečetli odevzdané hlasy všech žáků školy a vyhodnotili soutěž „Nejhezčí dveře k 30. výročí školy“
V kategorii 1. stupně získala nejvíce bodů třída 1. B (27 hlasů).
Na 2. stupni obsadila 1. místo třída 8. D (55 hlasů).
Blahopřejeme vítězům a zároveň chválíme všechny třídy, které se do soutěže zapojily, neboť výsledky na dalších místech byly velmi těsné.

Fotogalerie

Desatero žákovského parlamentu

NEPŘEKŘIKUJEME SE, NASLOUCHÁME SI

NEZESMĚŠŇUJEME SE A VZÁJEMNĚ SE NEURÁŽÍME

VYNECHÁVÁME VULGÁRNÍ VÝRAZY

ŘEŠÍME ŠKOLNÍ PROBLÉMY

PŘEDÁVÁME SPOLUŽÁKŮM NEZKRESLENÉ INFORMACE

SPOLUPRACUJEME V TÝMU

ZÚČASTŇUJEME SE SCHŮZEK

PŘICHÁZÍME VČAS

RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH

JSME DOBRÝMI REPREZENTANTY NAŠÍ ŠKOLY

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022

Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

July 2022
Seznam akcí