Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova

Organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v České republice, a to především v době mimo školní vyučování
Školní sportovní klub při ZŠ Rabasova byl založen již v roce 1994. 11. dubna 2018 organizace získala právní subjektivitu a stala se pobočným spolkem Asociace školních sportovních klubů České republiky.
ŠSK je zapsán v rejstříku spolků pod IČ 070 31 131.
Oficiální název spolku: Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, pobočný spolek
Sídlo: Rabasova 3282/3, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
ŠSK řídí tříčlenný výbor ve složení Mgr. Václav Pěkný, Bc. Radim Novák a předseda Mgr. Radek Horský. Školní sportovní klub při ZŠ Rabasova (dále jen ŠSK) dlouhodobě plní cíle své činnosti definované stanovami Asociace školních sportovních klubů. Jde zejména o popularizaci pohybových aktivit mezi dětmi a mládeží, podporu zdravého a aktivního životního stylu, rozvoj pohybových aktivit jako pozitivní součásti denního režimu dětí a mládeže a jako preventivního prostředku proti patologickým jevům ve společnosti.

Výše uvedené cíle jsou plněny:

  • organizováním pravidelné sportovní činnosti členů klubu v rámci tréninkových skupin různého zaměření
  • pořádáním sportovních akcí pro děti a mládež
  • účastí členů klubu na sportovních akcích
Tréninkové skupiny se schází pravidelně 1x – 2x týdně v odpoledních nebo ranních hodinách. Od září 2019 se podařilo rozšířit původní nabídku tréninkových skupin a navýšit i počet členů klubu.

Přehled tréninkových skupin ve školním roce 2019/2020

Florbal pro 2. – 3. třídyčt 13:45 – 15:15
Florbal pro 4. – 5. třídyčt 15:30 – 17:00
Pohybové aktivity 1. třídyst 14:00 – 15:00
Pohybové aktivity 2. třídyút 15:00 – 16:00, st 14:00 – 15:00
Pohybové aktivity 3. – 5. třídyút 15:00 – 16:00, st 15:00 – 16:00
Sportovní tanecčt 6:50 – 7:50
Kopaná 1. třídyst 11:45 – 12:55
ŠSK se kromě výše uvedeného podílí na přípravě a organizaci školních a okresních sportovních soutěží. Pravidelně pořádá turnaje ve florbalu, volejbalu, závody ve skoku vysokém a všestranném víceboji. Klub v roce 2019 podporuje Statutární město Ústí nad Labem a Spolchemie. Děkujeme.

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček