Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova

Organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v České republice, a to především v době mimo školní vyučování

Školní sportovní klub při ZŠ Rabasova byl založen již v roce 1994. 11. dubna 2018 organizace získala právní subjektivitu a stala se pobočným spolkem Asociace školních sportovních klubů České republiky.
ŠSK je zapsán v rejstříku spolků pod IČ 070 31 131.
Oficiální název spolku: Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, pobočný spolek
Sídlo: Rabasova 3282/3, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
ŠSK řídí tříčlenný výbor ve složení Mgr. Václav Pěkný, Mgr. Barbora Zadňančínová a předseda Mgr. Radek Horský.

Školní sportovní klub při ZŠ Rabasova (dále jen ŠSK) dlouhodobě plní cíle své činnosti definované stanovami Asociace školních sportovních klubů. Jde zejména o popularizaci pohybových aktivit mezi dětmi a mládeží, podporu zdravého a aktivního životního stylu, rozvoj pohybových aktivit jako pozitivní součásti denního režimu dětí a mládeže a jako preventivního prostředku proti patologickým jevům ve společnosti.

Výše uvedené cíle jsou plněny:

  • organizováním pravidelné sportovní činnosti členů klubu v rámci tréninkových skupin různého zaměření
  • pořádáním sportovních akcí pro děti a mládež
  • účastí členů klubu na sportovních akcích
Tréninkové skupiny se schází pravidelně 1x – 2x týdně v odpoledních nebo ranních hodinách. Od září 2019 se podařilo rozšířit původní nabídku tréninkových skupin a navýšit i počet členů klubu.

Přehled tréninkových skupin ve školním roce 2020/2021

Florbal pro 2. – 3. třídyčt 13:45 – 15:15
Florbal pro 4. – 5. třídyčt 15:30 – 17:00
Pohybové aktivity 1. třídyst 14:00 – 15:30
Pohybové aktivity 2. třídyút 15:00 – 16:00, st 14:00 – 15:30
Pohybové aktivity 3. třídy a dívky 4. třídút 15:00 – 16:00, st 15:00 – 16:00
Pohybové aktivity chlapci 4. tříd a 5. třídypo 16:00 – 17:30, st 16:00 – 17:30
Malý jogínekpo 14:00 – 15:00

ŠSK se kromě výše uvedeného podílí na přípravě a organizaci školních a okresních sportovních soutěží. Pravidelně pořádá turnaje ve florbalu, volejbalu, závody ve skoku vysokém a všestranném víceboji.

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi touto cestou několik slov k ukončení školního roku 2020/2021. Letošní rok byl pro žáky, pedagogy i pro vás rodiče velmi náročný. Výuka na dálku po většinu roku nahrazovala prezenční...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

červenec 2021
Seznam akcí