Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Věra Václavíková - speciální pedagog

Mgr. Daniela Marková - metodik prevence

Soustředí se na:

 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
 • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
 • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
 • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
 • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
 • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Přijímací řízení 2021/2022:

Přijímání na střední školy a konzervatoře

Kontakty a odkazy

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.116006.cz
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, rosa-os.cz
 • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz/cz
 • Kraje pro bezpečný internet: kpbi.cz

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček