Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Věra Václavíková - speciální pedagog

Mgr. Daniela Marková - metodik prevence

Soustředí se na:

 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
 • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
 • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
 • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
 • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
 • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Přijímací řízení na střední školy:

MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/
Atlas školství: https://www.atlasskolstvi.cz/

Kontakty a odkazy

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.116006.cz
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, rosa-os.cz
 • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz/cz
 • Kraje pro bezpečný internet: kpbi.cz

Novinky

ONLINE SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ s vedením školy a učitelkami budoucích 1. tříd

Termín: úterý 15. 2. 2022 od 16.30 h.Přihlašování na schůzku: prostřednictvím formuláře, případně telefonicky na sekretariátu školy (727 806 355). Více informací


Archiv novinek

Kalendář

January 2022
Seznam akcí

Jídelníček

Úterý, 18. 1. 2022

Polévka kuřecí s květákem 1,3,7
Hlavní jídlo č. 1: Kuře po zahradnicku, rýže 1,7
Hlavní jídlo č. 2: Cizrnový guláš s klobásou, chléb 1
Druh nápoje: Sirup

Celý jídelníček