Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Šablony III. - pokračování rozvoje školy

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Šablony III – pokračování rozvoje školy, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019928, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu školy – školní asistent
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školních neúspěchem
  • projektové dny ve výuce

 
Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Plakát

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022

Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

July 2022
Seznam akcí