Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Šablony II. - další rozvoj školy

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 - další rozvoj školy, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu základní školy a školní družiny - školní asistent
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů - oblast čtenářské gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje
  • využití ICT ve vzdělávání v základní škole a ve školní družině
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy - Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny
  • projektové dny ve školní družině

 
Hlavními cíli projektu jsou: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček