Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Zápis do 1. tříd

ONLINE SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ s vedením školy a učitelkami budoucích 1. tříd

Termín: úterý 15. 2. 2022 od 16.30 h.
Prezentace
https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/8162540

Zápis žáků do základních škol ve městě Ústí nad Labem

https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
Termín zápisu pro školní rok 2022/2023: 12. 4. 2022 od 13.00 h. do 18.00 h.
Jak zápis probíhá
Naše škola
Plakát E-zápis ZŠ A3
Plakát E-zápis ZŠ A3-mutace
Informace k zápisům pro rodiče ukrajinských dětí
Pro školní rok 2022/2023 byl stanoven jednotný termín konání zápisu k povinnému základnímu vzdělávání dětí cizinců a to na den 7. 6. 2022 v čase od 13.00 h. do 18.00 h.
Plakát E-zápis ZŠ A3
Plakát E-zápis ZŠ A3-UKR

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd:

Základním kritériem pro přijímání žáků do 1. ročníku je především spádová oblast školy.
V případě vyššího počtu zájemců nad povolenou kapacitu školy bude přihlédnuto k doplňujícím informacím (případný sourozenec na škole, ověření bydliště v městském obvodu, ...).
V případě splnění daného kritéria u vyššího počtu žáků nad stanovenou kapacitu školy bude o konečném přijetí rozhodovat los.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání 2022/2023:

Seznam je po dobu přijímacího řízení průběžně aktualizován.

Pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2022 (od 16.30 h.) třídní schůzky a v úterý 21. 6. 2022 (od 16.30 h.) pro budoucí prvňáky Škola nanečisto.

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022

Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

July 2022
Seznam akcí