Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny - Lucie Slavíková

Podle vyhlášky č. 107/2005 jsou od 1.9.2005 žáci rozděleni do věkových skupin, podle kterých platí stravné.

Do věkové kategorie je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v průběhu školního roku (školní rok od 1.9. - 31.8.).

Do příslušné kategorie je žák zařazen v den přihlášení ke stravování na celý školní rok. Ceny obědů platné od 1.4.2022:

  • věková skupina strávníků do 6 let, cena oběda 27,- Kč
  • věková skupina strávníků 7 - 10 let, cena oběda 29,- Kč
  • věková skupina strávníků 11 - 14 let, cena oběda 31,- Kč
  • věková skupina strávníků 15 a více let, cena oběda 32,- Kč
  • zaměstnanci, cena oběda 43,- Kč
  • cizí strávníci, cena oběda 75,- Kč

Školní jídelna poskytuje denně výběr ze dvou jídel (oběd č. 1 a oběd č. 2).

Každý strávník musí mít před objednávkou obědů u vedoucí školní jídelny zakoupený stravovací čip (vratná záloha za 1 čip je 100 Kč.).

Obědy (č. 1 a 2) na následující den je nutné objednat vždy do 8.00 hodin na terminálu ve škole u hlavního vchodu nebo na webovém portálu www.jidelny.me.cz.

Obědy na následující dny je možné zakoupit každé pondělí od 7.00 do 8.00 hodin v jídelně u okénka vedoucí školní jídelny (vchod z Rabasovy ulice) nebo bezhotovostně bankovním převodem na č.ú.: 248917736/0300, variabilní symbol získá strávník u vedoucí školní jídelny, v poznámce pro příjemce se uvede jméno a příjmení strávníka. Minimální platba na účet činí 300 Kč.

Odhlášení obědů na následující den je možné na terminálu ve škole u hlavního vchodu, na webovém portálu www.jidelny.me.cz nebo telefonicky vždy do 10.00 hodin.

Obědy se vydávají od 11.45 do 14.00 hodin. Každé dítě má nárok na odebrání nejvýše jednoho hlavního jídla denně (školský zákon 561/2004 Sb.). Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu žáků ve škole. Stravu konzumují strávníci pouze ve školní jídelně podle § 119 (zařízení školního stravování) výše uvedeného zákona.

Pravidla pro poskytování stravy v případě nemoci žáka:

  • První den - nárok na dotovaný oběd. Jídlo je možné odnést v jídlonosiči v době od 11.15 do 11.45 hodin.
  • Druhý den - oběd nutno odhlásit, je možné jej odebrat pouze za plnou cenu oběda = suroviny + ostatní provozní náklady. Cena stravenky (dle věkových skupin) + 27,- Kč režie.

V době všech prázdnin (ředitelského volna,…) školní jídelna nezajišťuje stravování žáků.

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH OSOB JE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZAKÁZÁNO!!!

Stanovisko MŠMT k nároku na dotovaný oběd v době karantény (covid-19)
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani

           Projekt Obědy do škol

Naše škola je zaregistrována do programu Skutečně zdravá škola.

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022

Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

July 2022
Seznam akcí