Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní družina

Provozní doba:
Ranní provoz je od 6.00 do 7.40 hodin a je zajištěn ve dvou odděleních. Nástup do ranní družiny je od 6.00 do 7.10 hodin, poté se škola zamyká.
Odpolední provoz je od skončení vyučování (tj. od 11.45) do 17.00 hodin.

Poplatky za ŠD:
Poplatek za pobyt žáka ve školní družině je od 1.9.2021 stanoven na 190,- Kč za měsíc. Platí se vždy na celé pololetí, tj. 950,- Kč v září a v únoru. Poplatek se strhává z účtu v elektronické pokladně.

Způsob předávání a vyzvedávání dětí:

Předávání dětí do ranní družiny

 • Po zazvonění na ŠD ve vestibulu školy nahlašte jméno dítěte a třídu. Do šaten již odchází dítě bez doprovodu, přezuje se a přechází do ranní družiny. Pokud při příchodu doprovází dítě rodič s čipem, stačí přiložit čip a dveře se odjistí pro vstup a dítě se zaznamená do docházkového systému.

Vyzvedávání dětí z odpolední družiny

 • Přiložte čip k terminálu, ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí jméno dítěte. Odešle se požadavek. Vyčkejte příchodu dítěte.V době oběda se zobrazí na displeji - oběd. V tom případě zopakujte načtení čipu později.
 • Časy pro vyzvedávání: od 12.00 do 13.45 h. a od 15.00 do 17.00 h.
 • V době od 13.45 do 15 hodin probíhá činnost ŠD a oddělení mohou být mimo dosah wifi. Na displeji se objeví upozornění že není čas pro vyzvednutí.
 • V době, kdy je vaše dítě na kroužku se tato informace objeví, čipujte až po jeho ukončení.
 • Při zapomenutí čipu zazvoňte na zvonek ŠD, nahlašte jméno dítěte a třídu (prosíme zřetelně) a vyčkejte příchodu svého dítěte. Pokud bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, je postup stejný jako při zapomenutí. Tuto informaci však sdělte vychovatelce písemně na lístečku po dítěti.
 • V případě příznivého počasí budou děti ve školní družině pobývat venku až do 16 hodin. Používejte pro vyzvednutí výhradně čipy. Zvonek nelze zvenku obsluhovat. Pokud by došlo k zapomenutí čipu, použijte prosím tel. číslo do ŠD 739 454 975.
 • Ztrátu čipu nahlašte vedoucí vychovatelce (727 806 351), čip bude deaktivován.

Mimořádná změna samostatného odchodu

Dva možné způsoby:

 1. písemně s uvedením jména a příjmení dítěte, časem odchodu, datem a podpisem zákonného zástupce
 2. nebo na adrese školního BELLhopu (vyberte Samostatný odchod nebo Vyzvednutí čipem případně zadejte čas odchodu a Uložte výjimku, úplný návod).

Školní vzdělávací program ŠD: ŠVP pro ŠD

Režim školní družiny

6.00 - 7.40 hodinvolné hry, rozcvička
11.45 - 13.30 hodinoběd (dle rozvrhu dětí), odpočinek (četba), volné hry
13.30 - 15.00 hodinvýchovy a pobyt venku, kroužky
15.00 - 17.00 hodinvolné hry, soutěže, příprava na vyučování, kroužky

Odpolední provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

Vychovatelka:Oddělení:Třídy:
Zdeňka Zachová / Valérie KážováI.2.A, 4.B
Věra BartákováII.2.B, 5.A, 5.B
Jana SchönováIII.1.B, 3.B
Bc. Lenka ArnoldováIV.1.A, 4.A
Petra ŽivnáV.1.C, 3.A

Přerušení provozu školní družiny ve školním roce 2022/2023

Podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude ve školním roce 2022 / 2023 přerušen provoz školní družiny v těchto dnech:

 • 26. 10. 2022 - 27. 10. 2022
 • 18. 11. 2022
 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
 • 3. 2. 2023
 • 27. 2. 2023 - 3. 3. 2023
 • 6. 4. 2023
 • 1. 7. 2023 - 1. 9. 2023

Plán práce ve školním roce 2022/2023

Září

 • Seznámení s prostředím družiny, školy, řádem ŠD, pravidly ŠD.
 • Poznávání nových kamarádů, pracovníků školy a vychovatelek ŠD.
 • Seznámení s chodem školní jídelny, pravidly a chováním ve školní jídelně.
 • Seznámení s bezpečností při činnostech a pobytu ve ŠD.
 • Užívání kouzelných slovíček - děkuji, prosím, promiň, ...
 • Ohlédnutí za prázdninami, loučení se s létem - využití tématu v rámci VV, DV, PV, LV, EV, TV, HV.
 • Poznávání okolí školy, orientace ve škole i mimo, seznámení s orientačními body a s důležitými budovami v okolí školy a ve městě.
 • Seznámení se s pravidly bezpečného chování na cestě do školy, správné přecházení vozovky, barvy na semaforu.
 • Já a moje rodina - povídáme si o rodině a jejích členech.

Říjen

 • Sbírání přírodnin, práce s přírodním materiálem.
 • 4.10. Den zvířat - výtvarné práce, besedy o zvířatech, práce s encyklopedií.
 • Pozorování změn v přírodě (barva listů - napodobování při výtvarné činnosti).
 • Poznávání podzimního ovoce a zeleniny.
 • Poznávání a ochrana přírody – určování stromů, keřů, rostlin a hub, práce s atlasy (školní knihovna).
 • Hry v přírodě pohybové a postřehové.
 • 31.10. Halloween - svátek duchů
 • Halloween - výtvarné tvoření (dýně, netopýři, duchové, pavouci).

Listopad

 • Rozhovory o osobní hygieně, jejím významu a pravidlech.
 • Upevňování základních hygienických návyků při všech činnostech, stolování, kašli…, kontrola denní hygieny, vhodnost oděvů.
 • Ochrana proti bacilům - poznávání ovoce, jeho význam pro zdraví.
 • Dodržování pravidel správného stolování = procvičujeme denně ve školní jídelně.
 • Posilování P/L orientaci – správné stříhání, držení tužky, úprava pracovní plochy.
 • Výtvarná tvorba s použitím přírodnin.
 • Světový den pozdravů 21.11.
 • Práce s papírem. Výstavky papírových draků.
 • Návštěva ve školní knihovně, společná četba ukázky vybraného titulu (chování v knihovně).
 • Výroba a příprava výrobků na školní vánoční trhy.

Prosinec

 • Adventní čas - lidové zvyky a tradice.
 • Poznávání postav spojených s adventním obdobím - Mikuláš, Lucie, Barbora…
 • Zájmové činnosti zaměřené k adventu a vánočním svátkům - výroba vánočních přání a ozdob na vánoční stromeček.
 • Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou.
 • Poslech a zpívání písní a koled.
 • Čertovský den a mikulášská nadílka.
 • Vánoční výzdoba v jednotlivých odděleních ŠD.
 • Výroba vánočních přáníček do domova pro seniory.
 • Vánoční posezení u adventního věnce s cukrovím a koledou.
 • Zimní radovánky dle počasí (hry na sněhu).

Leden

 • Vyprávění o Vánocích, využití tématu v rámci VV, DV, PV, LV.
 • Radovánky na sněhu, stavby sněhuláků
 • Vycházky do zimní přírody - pozorování změn v přírodě, stopování, přikrmování ptáků, zavěšení lojových koulí.
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka VV, PV.
 • Zimní olympiáda - celodružinová akce.
 • Mráz maluje na okno - sněhové vločky, práce se zimní tematikou.
 • Kulturní vystoupení "Tančící pes".

Únor

 • Zimní radovánky dle počasí (hry na sněhu, stavění soch a hradů ze sněhu, vycházky).
 • Masopust - seznámení s tradicemi, výroba karnevalových masek.
 • Vědecké odpoledne - spolupráce s učiteli 2.st. (chemické pokusy).
 • Srdíčkový den - svatý Valentýn (výroba přáníček).
 • Poznávání našich obcí, měst a okolí pomocí multimediální techniky - internet, DVD ukázky, CD poslech.
 • Sportovní aktivity v tělocvičně - míčové hry, honičky, volný pohyb na hudbu, využití tělocvičného nářadí a načiní, překážková dráha.

Březen

 • Pozorování změn v přírodě, poznávání jarních květin (práce s encyklopedií a internetem, využívání aplikace PlantNet).
 • Měsíc knihy - povídání o oblíbených knížkách + výstavka na téma - nejhezčí knížka, kterou mám doma, práce s dětskými časopisy.
 • Výroba záložky do knížky.
 • Zvířata a jejich mláďata.
 • 22.3. Den vody - ochrana a šetření s vodou, VV práce na téma vody.
 • Návštěva ve školní knihovně, společná četba ukázky vybraného titulu (chování v knihovně).
 • Měsíc internetu - práce s vyhledáváním, obrázky, ...

Duben

 • Velikonoce - lidové zvyky, tradice, zdobení vajec, výroba velikonoční dekorace.
 • Den Země - ochrana přírody, třídění odpadu, úklid v okolí školy.
 • Ekologie, tvorba životního prostředí.
 • Práce s odpadovým materiálem.
 • Sportovní turnaj - vybíjená.
 • Indiánský týden zakončený návštěvou zástupce Indiánů z vesnice Rosehill v Růžové u Děčína.
 • Pobyt venku. Vycházky do lesa - budování netradičních obydlí, hra na indiány, divochy, cestovatele, hry s kameny, stopovací hry, šifrování zpráv.
 • Čarodějnický slet - soutěže, výroba čarodějnice, masky.

Květen

 • 1.5. Svátek práce - beseda k tématu v jednotlivých odděleních.
 • 8.5. Den vítězství - besedy k tématu v jednotlivých odděleních.
 • Orientace v terénu, seznamujeme se s kompasem a mapou - vycházky na všechny světové strany.
 • Kreslení mapy.
 • Den matek - využití při činnosti VV, PV, HV (výroba přáníček pro maminku).
 • Nocování ve škole spojené s večerními pokusy (spolupráce s učiteli 2.st.).

Červen

 • 1.6. Den dětí - zábavné odpoledne.
 • Den otců - výrobek pro tatínka.
 • Úklid a drobné opravy hraček, přesazování květin, úklid třídy + chodeb, příprava na prázdniny
 • Společné hry v přírodě.
 • Rozloučení se školním rokem.
 • Vyhodnocování soutěží probíhajících v jednotlivých odděleních.

Fotoalbum: 2021/2022
                          2022/2023

Přihláška do ŠD  docx, pdf

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Novinky

Třídní schůzky č.2 a setkání vedení školy se zástupci tříd

Druhé třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční v pondělí 17. 4. 2023 od 17.30 h. Program: Informace vedení školy Informace třídního učitele Diskuse, dotazy Individuální konzultace Setkání vedení školy...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

March 2023
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 27. 3. 2023

Polévka hovězí s vaječným svítkem 1,3,9
Hlavní jídlo č. 1: Sekaná pečeně, brambory 1,3,7
Druh nápoje: Sirup
Hlavní jídlo č. 2: Těstovinový salát s drůbežím masem 1,3,7,8,10
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček