Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Informace o škole

Naše škola je situována na sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její výhodná poloha umožňuje snadnou dostupnost prostředky MHD pro žáky ze vzdálenějších lokalit, současně nabízí blízký kontakt s okolní přírodou.

Rozsáhlou školní budovu tvoří několik pavilonů. Součástí školy je zahrada a víceúčelový sportovní areál. Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách (fyzika, chemie, přírodopis, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova, ICT, pracovní činnosti). Tělesná výuka se realizuje ve dvou prostorných tělocvičnách. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi či dataprojektory. Od minulého školního roku se mohou žáci učit i ve 4 venkovních učebnách. Školní družina má 5 oddělení a využívá pro svou činnost účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičny a zahradu s altánem. Součástí provozu družiny je čipový systém. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Platby i objednávky jídel mohou probíhat také elektronicky.

Usilujeme o vylepšení podmínek pro vyučování, pobyt žáků ve školní družině i pro jejich volnočasové aktivity. Školu průběžně modernizujeme, zlepšujeme estetický vzhled budovy, snažíme se o podnětné a tvůrčí prostředí. V květnu 2018 byla dokončena rekonstrukce školního hřiště. To má svého správce, je přístupné veřejnosti a nabízí možnost pronájmu venkovní plochy. V průběhu letních prázdnin 2020 došlo k úpravě sociálního zařízení na 1. stupni. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která nabízí cca 2 800 titulů. Významná rekonstrukce jejího zázemí proběhla v únoru roku 2021. Knižní fond je průběžně doplňován s ohledem na plnění vzdělávacích cílů a s přihlédnutím k preferencím čtenářů. Na jaře letošního roku prošly zásadní úpravou šatní prostory, vzhled přes letní prázdniny změnila také školní jídelna. V únoru 2022 byla slavnostně otevřena multimediální a ICT učebna. Učebnu vybavenou moderní technikou doplňuje rekonstruovaný kabinet, bezbariérová toaleta a také nová počítačová síť v celé škole. V uplynulém školním roce byly provedeny další úpravy venkovního areálu a obou tělocvičen.

Žáci se vyučují podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši budoucnost“, jeho prostřednictvím usilujeme o rozvíjení osobnosti a o podporu individuality každého žáka. Ctíme lety prověřené vzdělávací a kulturní akce, mezi ty tradiční patří např. rozsvícení vánočního stromu, vánoční a velikonoční trhy, Vánoční laťka, Dobětický víceboj nebo školní jarmark. Zájemci o sport se mohou zúčastnit lyžařského a cykloturistických kurzů. Podporujeme také mimoškolní zájmovou činnost. Ve své činnosti pokračuje Dětský klub Dobětice, v rámci něhož se mj. o letních prázdninách konají příměstské tábory. Zájemci z řad žáků mohu navštěvovat hodiny doučování. Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum mimoškolních aktivit (exkurze, návštěvy kulturních představení, sportovní soutěže či výlety) a kroužků. Několik z nich zajišťují také externí organizace.

Škola se nebrání spolupráci s několika sportovními kluby, spolky a dalšími partnery:

  • školská rada,
  • školská poradenská zařízení.

Do spolkového rejstříku byl dne 11.4.2018 zapsán Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova (pobočný spolek). Účelem tohoto spolku je organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na školách, a to především v době mimo školní doučování.

Investice do sportu se vyplácí. S hrdostí se hlásíme ke slavným absolventům naší školy. Patří k nim exmistr světa v boxu Lukáš Konečný, fotbalový reprezentant Jan Martykán či Martin Veselý, dvojnásobný juniorský mistr ČR v trojskoku.

Učitelský sbor je nakloněný k inovacím. Snažíme se o rozvoj potenciálu každého dítěte. Společným cílem pedagogů je připravit žáky na výzvy, které přináší život osobní, občanský i profesní.

Novinky

Vyhodnocení soutěže v programování ornamentů

Žáci druhého stupně naprogramovali postavu tak, aby kombinací opakovaných otisků geometrických tvarů vytvořila zajímavý ornament. V týdnu od 15. do 19.5.2023 proběhlo celoškolní hlasování o nejhezčí z...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

May 2023
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 29. 5. 2023

Polévka hovězí s kuskusem 1,9
Hlavní jídlo č. 1: Vepřová pečeně, zelenina na másle, brambory 1,7
Hlavní jídlo č. 2: Čočkový prejt, brambory 1
Druh nápoje: Džus

Celý jídelníček