Skip to main content
Obrázek s motivem školy

O škole ZŠ Rabasova

Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit.

Rozsáhlá školní budova je pavilonového typu, součástí školy je školní zahrada a víceúčelový sportovní areál. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, 2 počítačových učebnách, hudebně, učebně výtvarné výchovy, školních dílnách aj.). Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží dvě prostorné tělocvičny. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde je zaveden čipový systém, platby i objednávky jídel mohou probíhat i elektronicky. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která obsahuje cca 2 500 svazků. Školní družina má 6 oddělení a využívá k činnosti účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičnu, hřiště a zahradu. V květnu 2018 byla dokončena rekonstrukce školního hřiště. Hřiště má svého správce, je přístupné veřejnosti a nabízí i možnost pronájmu venkovní plochy.

Škola se průběžně modernizuje. Je zaváděna nová didaktická technika, zlepšováno estetické prostředí školy, v průběhu letních prázdnin 2020 došlo k rozsáhlé rekonstrukci sociálního zařízení na 1. stupni. Samozřejmostí je dnes už čipový systém ve školní družině a bezhotovostní platby pomocí školní elektronické pokladny. Škola je zapojena v projektu Šablony 2. V rámci tohoto projektu pracují ve škole klub deskových her, klub legorobotiky a badatelský klub. Žáci mohou zdarma navštěvovat i hodiny doučování.

Mezi slavné absolventy školy patří exmistr světa boxer Lukáš Konečný, fotbalový reprezentant Honza Martykán, řada mistrů světa a Evropy v karate. Škola spolupracuje s několika sportovními organizacemi, spolky a dalšími partnery:
  • Školská rada
  • Školská poradenská zařízení
Do spolkového rejstříku byl zapsán 11. 4. 2018 Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova (pobočný spolek). Účelem tohoto spolku je organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na školách, a to především v době mimo školní vyučování.
Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši budoucnost“. Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum zájmových útvarů a mnoho mimoškolních aktivit napříč ročníky (návštěvy kulturních představení, koncertů, sportovní soutěže, kurzy a výlety). Mezi tradiční akce patří také pořádání jarního a vánočního vystoupení pro rodiče.

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi touto cestou několik slov k ukončení školního roku 2020/2021. Letošní rok byl pro žáky, pedagogy i pro vás rodiče velmi náročný. Výuka na dálku po většinu roku nahrazovala prezenční...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

červenec 2021
Seznam akcí