Skip to main content
Obrázek s motivem školy

O škole ZŠ Rabasova

Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. V současné době navštěvuje školu 499 žáků.
Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit.
Rozsáhlá školní budova je pavilonového typu, součástí školy je školní zahrada a víceúčelový sportovní areál. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, 2 počítačových učebnách, hudebně, učebně výtvarné výchovy, školních dílnách aj.). Řada učeben je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží dvě prostorné tělocvičny. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde je zaveden čipový systém, platby i objednávky jídel mohou probíhat i elektronicky. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která obsahuje cca 2 500 svazků. Školní družina má 6 oddělení a využívá k činnosti účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičnu, hřiště a zahradu. V květnu 2018 byla rekonstrukce školního hřiště dokončena opravou oplocení, sítí a dřevních výplní. Hřiště má nyní svého správce, je přístupné veřejnosti a nabízí i možnost pronájmu venkovní plochy.
Škola se průběžně modernizuje. Je zaváděna nová didaktická technika, zlepšováno estetické prostředí školy, v průběhu letních prázdnin dojde k rozsáhlé rekonstrukci sociálního zařízení na 1. stupni. Samozřejmostí je dnes už čipový systém ve školní družině a bezhotovostní platby pomocí školní elektronické pokladny. Škola je zapojena v projektu Šablony 2. V rámci tohoto projektu pracují ve škole kluby deskových her a žáci mohou zdarma navštěvovat hodiny doučování.
Mezi slavné absolventy školy patří exmistr světa boxer Lukáš Konečný, fotbalový reprezentant Honza Martykán, řada mistrů světa a Evropy v karate. Škola spolupracuje s několika sportovními organizacemi, spolky a dalšími partnery:
  • Školská rada
  • Školská poradenská zařízení
Do spolkového rejstříku byl zapsán 11. 4. 2018 Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova (pobočný spolek). Účelem tohoto spolku je organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na školách, a to především v době mimo školní vyučování.
Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši budoucnost“. Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum zájmových útvarů a mnoho mimoškolních aktivit napříč ročníky (návštěvy kulturních představení, koncertů, sportovní soutěže, kurzy a výlety). Mezi tradiční akce patří také pořádání jarního a vánočního vystoupení pro rodiče.

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček