Skip to main content

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova

Organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v České republice, a to především v době mimo školní vyučování

Školní sportovní klub byl založen již v roce 1995. Výraznou změnou v organizační struktuře klubu byl 11. duben 2018, kdy organizace získala právní subjektivitu a právně je pobočným spolkem Asociace školních sportovních klubů ČR.
ŠSK je zapsán v rejstříku spolků pod IČ 070 31 131.
Oficiální název spolku: Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, pobočný spolek
Sídlo: Rabasova 3282/3, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
ŠSK řídí tříčlenný výbor ve složení Mgr. Václav Pěkný, Bc. Radim Novák a předseda Mgr. Radek Horský.

Hlavním posláním klubu je organizovat mimoškolní zájmovou sportovní činnost na ZŠ Rabasova. Sportovně zaměřené kroužky mají na škole velmi dlouhou tradici. V posledních letech byly zaměřeny hlavně na pohybové aktivity (všeobecnou pohybovou průpravu) a florbal. Stejně tak je tomu i v letošním školním roce. Kromě toho ŠSK pořádá turnaje a závody i pro nečleny klubu, v letošním školním roce např. přebor školy ve skoku vysokém - Vánoční laťku, dále okresní kolo ve florbalu dívek III. kategorie, okresní kolo ve volejbalu chlapců IV. kategorie.