Skip to main content
logo projektu

Šablony II. - další rozvoj školy

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Šablony 2 - další rozvoj školy, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012852, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu základní školy a školní družiny - školní asistent
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů - oblast čtenářské gramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje
  • využití ICT ve vzdělávání v základní škole a ve školní družině
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy - Klub zábavné logiky, Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny
  • projektové dny ve školní družině

 
Hlavními cíli projektu jsou: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.