Skip to main content

Prevence

Preventivní program školy 2019/2020
Krizový plán školy
Klima třídy - souhrnná zpráva pro školu

Kontakty a odkazy

  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.116006.cz
  • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
  • Krizová linka pomoci: 475 603 390
  • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
  • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
  • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, rosa-os.cz
  • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz/cz
  • Kraje pro bezpečný internet: kpbi.cz