Skip to main content

Jídelna

vedoucí - Lucie Slavíková

ceny obědů: (platnost od 1.9.2019)

Podle vyhlášky č. 107/2005 jsou od 1.9.2005 žáci rozděleni do věkových skupin, podle kterých platí stravné. Do těchto skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září - srpen), ve kterém dosahují věku podle níže uvedených bodů:

  • věková skupina strávníků do 6 let, cena oběda 25,- Kč
  • věková skupina strávníků 7 - 10 let, cena oběda 25,- Kč
  • věková skupina strávníků 11 - 14 let, cena oběda 27,- Kč
  • věková skupina strávníků 15 a více let, cena oběda 28,- Kč
  • cizí strávníci, cena oběda 57,- Kč

Školní jídelna poskytuje 3x týdně výběr ze dvou jídel (oběd č. 1 a oběd č. 2). Každý strávník musí mít před objednávkou obědů u vedoucí školní kuchyně zakoupený stravovací čip (vratná záloha za 1 čip je 100 Kč.).

Obědy (č. 1 a 2) na následující den je nutné objednat vždy do 8.00 hodin na terminálu ve škole u hlavního vchodu nebo na webovém portálu www.jidelny.me.cz. Obědy na následující dny je možné zakoupit každé pondělí od 7.00 do 8.00 hodin v jídelně u okénka vedoucí školní kuchyně (vchod z Rabasovy ulice) nebo bezhotovostně bankovním převodem na č.ú.: 248917736/0300, variabilní symbol získá strávník u vedoucí školní kuchyně, v poznámce pro příjemce se uvede jméno a příjmení strávníka a datum od – do zaplacených obědů, minimální platba na účet činí 300 Kč. Odhlášení obědů na následující den je možné na terminálu ve škole u hlavního vchodu, na webovém portálu www.jidelny.me.cz nebo telefonicky vždy do 10.00 hodin. Obědy se vydávají od 11.45 do 14.00 hodin. Každé dítě má nárok na odebrání nejvýše jednoho hlavního jídla denně (školský zákon 561/2004 Sb.). Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu žáků ve škole. Stravu konzumují strávníci pouze ve školní jídelně podle § 119 (zařízení školního stravování) výše uvedeného zákona.

Alergeny ve školní jídelně:Musíme individuální přecitlivělosti jedinců na alergen dle přání rodičů zohlednit?Školní jídelna označí vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen nebo vegetariánskou stravu.

Upozornění: Pravidla pro poskytování stravy v případě nemoci žáka:

  • První den - nárok na dotovaný oběd. Jídlo je možné odnést v jídlonosiči v době od 11.15 do 11.45 hodin.
  • Druhý den - oběd nutno odhlásit, je možné jej odebrat pouze za plnou cenu oběda = suroviny + ostatní provozní náklady. Cena stravenky (dle věkových skupin) + 27,- Kč režie.

V době všech prázdnin (ředitelského volna,…) školní jídelna nezajišťuje stravování žáků.

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH OSOB JE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZAKÁZÁNO!!!