Skip to main content

Školní klub

Řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání § 6 a §7.