Skip to main content

Školní družina

Provozní doba:
Ranní provoz je od 6.00 do 7.40 hodin a je zajištěn ve dvou odděleních. Nástup do ranní družiny je od 6.00 do 7.10 hodin, poté se škola zamyká.
Odpolední provoz je od skončení vyučování (tj. od 11.45) do 17.00 hodin.

Režim školní družiny

6.00 - 7.40 hodin volné hry, rozcvička
11.45 - 13.30 hodin oběd (dle rozvrhu dětí), odpočinek (četba), volné hry
13.30 - 15.00 hodin výchovy a pobyt venku, kroužky
15.00 - 17.00 hodin volné hry, soutěže, příprava na vyučování, kroužky

Odpolední provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021

Vychovatelka:Oddělení:Třídy:
Zdeňka Zachová / Andrea Fridrichová I. 4.A, 4.B
Věra Bartáková II. 2.B, 3.A
Petra Milfaitová III. 3.B
Mgr. Lenka Podlesná IV. 2.A, 3.A
Jana Schönová V. 1.B, 5.A, 5.B, 5.C
Bc. Pavlína Mácová VI. 1.A, 3.A

Poplatky za ŠD ve školním roce 2019/2020:
Poplatek za pobyt žáka ve školní družině je od 1.9.2019 stanoven na 150,- Kč za měsíc. Platí se vždy na celé pololetí, tj. 750,- Kč v září a v únoru. Poplatek se strhává z účtu v elektronické pokladně.

Plán práce ŠD 2019/2020

Přerušení provozu školní družiny ve školním roce 2019/2020

Podle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude ve školním roce 2019 / 2020 přerušen provoz školní družiny v těchto dnech:

  • 29. 10. 2019 – 1. 11. 2019
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
  • 31. 1. 2020 – 7. 2. 2020
  • 9. 4. 2020
  • 29. 6. 2020 – 31. 8. 2020