Skip to main content

Družina

Provozní doba:
Ranní provoz je od 6.00 do 7.40 hodin a je zajištěn ve dvou odděleních. Nástup do ranní družiny je od 6.00 do 7.10 hodin, poté se škola zamyká.
Odpolední provoz je od skončení vyučování (tj. od 11.45) do 17.00 hodin.

Režim školní družiny

6.00 - 7.40 hodin volné hry, rozcvička
11.45 - 13.30 hodin oběd (dle rozvrhu dětí), odpočinek (četba), volné hry
13.30 - 15.00 hodin výchovy a pobyt venku, kroužky
15.00 - 17.00 hodin volné hry, soutěže, příprava na vyučování, kroužky

Odpolední provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019

Vychovatelka:Oddělení:Třídy:
Zdeňka Zachová I. 3.A, 3.B
Bc. Dominika Seherová II. 2.B, 4.B
Mgr. Ivana Poláková / Valérie Kážová III. 3.C, 4.C
Mgr. Lenka Podlesná IV. 2.A, 4.A
Jana Schönová V. 1.B, 3.C
Bc. Pavlína Mácová VI. 1.A, 4.A

Poplatky:
Poplatek za pobyt žáka ve školní družině je 120,- Kč za měsíc. Platí se vždy na celé pololetí, tj. 600,- Kč v září a v únoru. Poplatek se strhává z účtu v elektronické pokladně.