Skip to main content

Pro rodiče

Důležité

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je v případě jeho nepřítomnosti povinen zajistit řádnou omluvu nejpozději do 24 hodin telefonicky nebo e-mailem na adresu info@zsrabasova.cz nebo na adresy jednotlivých třídních učitelů. Písemná omluva je předkládána TÚ v ŽK ihned po návratu žáka do školy.

Nepřítomnost, která nebude včas omluvena, bude vykazována jako neomluvená.

Uvolňování žáků

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele.

Z vážných důvodů uvolňuje do tří dnů třídní učitel, na více dnů uvolňuje ředitel školy prostřednictvím třídního učitele na základě písemné žádosti rodičů (viz řád školy). Žádost o uvolnění je možné stáhnout z webových stránek školy v sekci Dokumenty ke stažení.

Žáci odcházející z vyučování dříve budou na 1. stupni a v ŠD vydáni pouze předem dohodnuté dospělé osobě nebo budou uvolněni na základě písemné žádosti rodičů, v níž bude uveden přesný čas odchodu dítěte a podpis rodičů. Žáci 2. stupně pak budou uvolněni na základě písemné žádosti rodičů s uvedením času odchodu a podpisem rodičů. Žáci nebudou uvolněni na základě telefonátu.