Skip to main content

O škole ZŠ Rabasova

Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. V současné době navštěvuje školu 534 žáků.
Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit.

Rozsáhlá školní budova je pavilonového typu, součástí školy je školní zahrada a víceúčelový sportovní areál. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, 2 počítačových učebnách, hudebně, učebně výtvarné výchovy, školních dílnách aj.). Řada učeben je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží dvě prostorné tělocvičny. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde je zaveden čipový systém, platby i objednávky jídel mohou probíhat i elektronicky. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která obsahuje cca 2 500 svazků. Školní družina má 6 oddělení a využívá k činnosti účelně vybavené klubovny, prostorné chodby, tělocvičnu, hřiště a zahradu.

Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši budoucnost“. Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum zájmových útvarů a mnoho mimoškolních aktivit napříč ročníky (návštěvy kulturních představení, koncertů, sportovní soutěže, kurzy a výlety). Mezi tradiční akce patří také pořádání jarního a vánočního koncertu pro rodiče.

1.srpna 2017 byl jmenován novým ředitelem školy Mgr. Michal Kapoun. Už během prázdnin se ve škole začalo s úpravami - vyklízením, malováním, budováním nových kanceláří, zlepšením estetického vzhledu interiéru, instalací barevných polepů, úpravou zeleně v areálu školy, vyčištěním školního hřiště… V květnu 2018 byla rekonstrukce školního hřiště dokončena opravou oplocení, sítí a dřevních výplní. Hřiště má nyní svého správce, je přístupné veřejnosti a nabízí i možnost pronájmu venkovní plochy.

Během školního roku proběhla modernizace vybavení v oblasti ICT, došlo k zavedení čipového systému do školní družiny, školní elektronické pokladny a elektronické evidence učebnic.
Škola je zapojena v projektu Šablony. V rámci tohoto projektu pracují ve škole kluby deskových her, žáci mohou chodit na doučování, začal pracovat i čtenářský klub. Učitelé se zúčastnili vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností a na problematiku inkluzivního vzdělávání. Sborovna a tři odborné pracovny byly vybaveny novými projektory.
Mezi slavné absolventy školy patří exmistr světa boxer Lukáš Konečný, fotbalový reprezentant Honza Martykán , řada mistrů světa a Evropy v karate.