Skip to main content

Učitelé a asistenti pedagoga

Třídní učitelé pro 1. stupeň

Třída Titul a jméno Telefon Email
1.A Mgr. Leona Poláková --- leona.polakova@dobetice.zsrabasova.cz
1.B Mgr. Bc. Věra Václavíková --- vera.vaclavikova@dobetice.zsrabasova.cz
2.A Mgr. Alena Svobodová --- alena.svobodova@dobetice.zsrabasova.cz
2.B Mgr. Jitka Chaloupková --- jitka.chaloupkova@dobetice.zsrabasova.cz
3.A Mgr. Lenka Mašková --- lenka.maskova@dobetice.zsrabasova.cz
3.B Mgr. Helena Plutnarová --- helena.plutnarova@dobetice.zsrabasova.cz
4.A Mgr. et Mgr. Lenka Cvejnová --- lenka.cvejnova@dobetice.zsrabasova.cz
4.B Mgr. Irena Knoblochová --- irena.knoblochova@dobetice.zsrabasova.cz
5.A Mgr. Jana Kebzová 728 068 200 jana.kebzova@dobetice.zsrabasova.cz
5.B Mgr. Ilona Vondráčková 721 756 290 vondrackova.ilona@dobetice.zsrabasova.cz
5.C Mgr. Bohumil Doležal --- bohumil.dolezal@dobetice.zsrabasova.cz

Třídní učitelé pro 2. stupeň

Třída Titul a jméno Telefon Email
6.A Mgr. Irena Nemetová 727 806 330 irena.nemetova@dobetice.zsrabasova.cz
6.B Mgr. Hana Matuszková --- hana.matuszkova@dobetice.zsrabasova.cz
6.C Mgr. Dagmar Tučková --- dagmar.tuckova@dobetice.zsrabasova.cz
7.A Michal Rys --- michal.rys@dobetice.zsrabasova.cz
7.B Mgr. Milena Lavičková --- milena.lavickova@dobetice.zsrabasova.cz
7.C Mgr. Kamila Dunajová --- kamila.dunajova@dobetice.zsrabasova.cz
7.D Mgr. Daniela Marková --- dana.markova@dobetice.zsrabasova.cz
8.A Mgr. Barbora Zadňančínová --- barbora.zadnancinova@dobetice.zsrabasova.cz
8.B Mgr. Petr Skalský --- petr.skalsky@dobetice.zsrabasova.cz
8.C Mgr. BcA. Marie Laburdová --- marie.laburdova@dobetice.zsrabasova.cz
9.A Mgr. Lenka Žemberyová --- lenka.zemberyova@dobetice.zsrabasova.cz
9.B Mgr. Lenka Nováková --- lenka.novakova@dobetice.zsrabasova.cz

Netřídní učitelé a asistenti pedagoga

Titul a jméno Pozice Telefon Email
Mgr. Jaroslav Burda učitel --- jaroslav.burda@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Václav Pěkný učitel --- vaclav.pekny@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Radek Horský učitel --- radek.horsky@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Petra Sokolová učitelka --- petra.valentova@dobetice.zsrabasova.cz
Bc. Martina Berková učitelka --- martina.berkova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Markéta Sehnalová učitelka --- marketa.sehnalova@dobetice.zsrabasova.cz
Ing. Luděk Frank učitel --- ludek.frank@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Miroslava Vedralová učitelka --- miroslava.vedralova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Milena Kupcová učitelka --- info@zsrabasova.cz
Mgr. Alexandra Jerykalinová učitelka --- info@zsrabasova.cz
Tereza Rotschová učitelka --- tereza.rotschova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr.Bc. Nikola Focke učitelka - MD --- nikola.planikova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Markéta Henčlová učitelka - MD --- marketa.henclova@dobetice.zsrabasova.cz
Bc. Eva Palubová učitelka - MD --- eva.mrkackova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Ivana Poláková asistent
pedagoga
--- ivana.polakova@dobetice.zsrabasova.cz
Věra Angrová asistent
pedagoga
--- vera.angrova@dobetice.zsrabasova.cz
Josef Dzurko asistent
pedagoga
--- josef.dzurko@dobetice.zsrabasova.cz
Jaroslava Kottová asistent
pedagoga
--- jaroslava.kottova@dobetice.zsrabasova.cz
Andrea Fridrichová asistent
pedagoga
--- andrea.fridrichova@dobetice.zsrabasova.cz
Valérie Kážová asistent
pedagoga
--- valerie.kazova@dobetice.zsrabasova.cz
Petra Milfaitová asistent
pedagoga
--- ---
Zdeňka Rychtrová asistent
pedagoga
--- zdenka.rychtrova@dobetice.zsrabasova.cz
Simona Mrázová asistent
pedagoga
--- simona.mrazova@dobetice.zsrabasova.cz
Dana Urbanová asistent
pedagoga
--- ---
Bc. Milena Zimmermannová asistent
pedagoga
--- milena.zimmermannova@dobetice.zsrabasova.cz
Bc. Ivana Lüftnerová asistent
pedagoga
--- ivana.luftnerova@dobetice.zsrabasova.cz
Tereza Rotschová asistent
pedagoga
--- tereza.rotschova@dobetice.zsrabasova.cz
Věra Angrová školní
asistent
--- vera.angrova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Josef Rajchert školní
asistent
--- ---