Skip to main content

Učitelé a asistenti pedagoga

Třídní učitelé pro 1. stupeň

Třída         Titul a jméno Telefon Email
1.A Mgr. Lenka Cvejnová 774 858 753   lenka.cvejnova@dobetice.zsrabasova.cz
1.B Mgr. Irena Knoblochová --- irena.knoblochova@dobetice.zsrabasova.cz
2.A Mgr. Jana Kebzová 728 068 200 jana.kebzova@dobetice.zsrabasova.cz
2.B Mgr. Ilona Vondráčková 721 756 290 vondrackova.ilona@dobetice.zsrabasova.cz
2.C Mgr.Bc. Nikola Focke --- nikola.planikova@dobetice.zsrabasova.cz
3.A Mgr.Bc. Věra Václavíková      --- vera.vaclavikova@dobetice.zsrabasova.cz
3.B Mgr. Lenka Mašková --- lenka.maskova@dobetice.zsrabasova.cz
3.C Mgr. Leona Poláková --- leona.polakova@dobetice.zsrabasova.cz
4.A Mgr. Alena Svobodová
Mgr. Milena Kupcová
--- alena.svobodova@dobetice.zsrabasova.cz
4.B Mgr. Jitka Chaloupková --- jitka.chaloupkova@dobetice.zsrabasova.cz
4.C Mgr. Jana Hubáčková 604 112 553 jana.hubackova@dobetice.zsrabasova.cz
5.A Mgr. Ivana Poláková --- ivana.polakova@dobetice.zsrabasova.cz
5.B Mgr. Petr Skalský --- petr.skalsky@dobetice.zsrabasova.cz
5.C Mgr. Helena Plutnarová --- helena.plutnarova@dobetice.zsrabasova.cz

Třídní učitelé pro 2. stupeň

Třída Titul a jméno Telefon Email
6.A            Mgr. Lenka Žemberyová --- lenka.zemberyova@dobetice.zsrabasova.cz
6.B Mgr. Lenka Nováková --- lenka.novakova@dobetice.zsrabasova.cz
6.C Mgr. Dagmar Tučková --- dagmar.tuckova@dobetice.zsrabasova.cz
7.A Mgr. Hana Matuszková --- hana.matuszkova@dobetice.zsrabasova.cz
7.B Mgr. Irena Nemetová 727 806 330   irena.nemetova@dobetice.zsrabasova.cz
8.A Michal Rys --- michal.rys@dobetice.zsrabasova.cz
8.B Mgr. Petra Sokolová --- petra.valentova@dobetice.zsrabasova.cz
8.C Mgr. Martin Pekárek --- martin.pekarek@dobetice.zsrabasova.cz
9.A Mgr. Daniela Marková --- dana.markova@dobetice.zsrabasova.cz
9.B Mgr.BcA. Marie Laburdová     --- marie.laburdova@dobetice.zsrabasova.cz

Netřídní učitelé

Titul a jméno Pozice Telefon Email
Mgr. Jaroslav Burda učitel --- jaroslav.burda@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Václav Pěkný učitel --- vaclav.pekny@dobetice.zsrabasova.cz
Bc. Josef Rajchert učitel --- ---
Mgr. Radek Horský učitel --- radek.horsky@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Vladislav Tampír učitel --- vladislav.tampir@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Monika Dragounová učitelka 723 120 046 monika.dragounova@dobetice.zsrabasova.cz
Bc. Radim Novák učitel 777 819 785 radim.novak@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Michal Mácha učitel 731 778 181 macha.m@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr.Bc. Tatiana Mikšovská učitelka --- tatiana.miksovska@dobetice.zsrabasova.cz
Eva Mrkáčková učitelka --- eva.mrkackova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Alexandra Jerykalinová učitelka --- ---
Mgr. Marcela Nosková asistent pedagoga 2.C --- marcela.noskova@dobetice.zsrabasova.cz
Martina Berjaková asistent pedagoga 3.A --- martina.berjakova@dobetice.zsrabasova.cz
Michaela Šebíková asistent pedagoga 3.B --- michaela.sebikova@dobetice.zsrabasova.cz
Eva Tomová asistent pedagoga 4.A --- eva.tomova@dobetice.zsrabasova.cz
Josef Dzurko asistent pedagoga 5.B --- josef.dzurko@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Barbora Zadňančínová asistent pedagoga 6.B --- barbora.zadnancinova@dobetice.zsrabasova.cz
Jaroslava Kottová asistent pedagoga 6.C  ---
Kateřina Nováková asistentpedagoga 8.B --- katerina.novakova@dobetice.zsrabasova.cz
Mgr. Lenka Chlumecká učitelka (RD) --- ---
Mgr. Milena Lavičková učitelka (RD) --- ---