Skip to main content
< Okresní finále v basketbalu
24.02.2019 08:05 Stáří: 84 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Pozvánka k elektronickému zápisu do 1.tříd


Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd na školní rok 2019/2020
se koná
9. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostavte s žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat v období od 1. 3. 2019 do 9. 4. 2019 třemi způsoby (doporučujeme využít možnost 1.):

  1. Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ elektronickým vyplněním žádosti v období od 1. 3. do 9. 4. 2019. Na této adrese si také můžete určit přesný čas, kdy se k zápisu dostavíte.
  2. Na ZŠ Rabasova po předchozí domluvě na telefonním čísle: 727 806 355.
  3. Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243.
     

Je vhodné přijít k zápisu s dítětem a doložit následující doklady: platné občanské průkazy zákonných zástupců, rodný list a průkaz pojištěnce dítěte. Tento způsob zápisu platí i pro rodiče dětí s odkladem školní docházky na školní rok 2018/2019.

Budete-li žádat o odklad školní docházky na školní rok 2019/2020, musí být žádost podepsána oběma zákonnými zástupci a doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Těšíme se na spolupráci. S pozdravem

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy


Soubory:
fileadmin/media/dokumenty/ke-stazeni/priloha_653473490_1_Plakat_E-zapis_ZS_A3.pdf1.0 M
fileadmin/media/dokumenty/ke-stazeni/priloha_653473490_2_Plakat_E-zapis_ZS_A3-mutace.pdf1.1 M