Skip to main content
< Obědy dětem
28.02.2018 14:48 Stáří: 290 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Pozvánka k elektronickému zápisu


Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd na školní rok 2018/2019
se koná
10. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostavte s žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat třemi způsoby (doporučujeme využít možnost 1.):

  1. Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ elektronickým vyplněním žádosti kdykoliv v průběhu měsíce března. Na této adrese si také můžete určit přesný čas, kdy se k zápisu dostavíte.
  2. Na ZŠ Rabasova během března po předchozí domluvě na tel. čísle: 727 806 355.
  3. Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243, 475 271 361.
     

Je vhodné přijít k zápisu s dítětem a doložit následující doklady: platný občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list a průkaz pojištěnce dítěte. Tento způsob zápisu platí i pro rodiče dětí s odkladem školní docházky na školní rok 2017/2018.

Budete-li žádat o odklad školní docházky na školní rok 2018/2019, musí být žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Těšíme se na spolupráci. S pozdravem

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy