Skip to main content
< Pozvánka k elektronickému zápisu do 1.tříd
24.02.2019 09:36 Stáří: 84 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky


Cílem je:

  • připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy
  • probudit u dětí zájem o školní prostředí
  • rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte
  • vést dítě k samostatnosti, posilování sebevědomí, k sebeovládání a prodlužování záměrné pozornosti
  • vytvářet přátelské vztahy, ohleduplnost, spolupráci

Vedení a náplň jednotlivých hodin:

1. hodina, úterý 19. 3. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Lenka Cvejnová, Mgr. Irena Knoblochová
pohádky, manipulační činnosti, práce na interaktivní tabuli
Přihlašovací formulář

2. hodina, úterý 26. 3. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Lenka Mašková, Mgr. Bc. Tatiana Mikšovská
práce na interaktivní tabuli, relaxační cvičení na overballu, pracovní list (číslice, písmena, uvolňovací cviky)
Přihlašovací formulář

3. hodina, úterý 2. 4. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Leona Poláková, Mgr. Bc. Věra Václavíková
pracovní dílnička: práce s papírem (skládání, stříhání, lepení, …)
Přihlašovací formulář

4. hodina, úterý 16. 4. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Lenka Kolářová, Mgr. Helena Plutnarová
matematické dovednosti
Přihlašovací formulář

5. hodina, úterý 23. 4. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Jana Kebzová, Mgr. Ilona Vondráčková
čtenářské dovednosti, práce s písmenky
Přihlašovací formulář

6. hodina, úterý 30. 4. 2019 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Jitka Chaloupková, Mgr. Alena Svobodová
sportovní hodinka se zástupci FK Ústí nad Labem
informace pro zákonné zástupce pod vedením budoucích učitelek 1.tříd
Přihlašovací formulář

Je možné zvolit jedno, více či všechna setkání.