Skip to main content
< Školní sportovní soutěž
31.01.2020 04:22 Stáří: 26 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky


Cílem je:

  • připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy
  • probudit u dětí zájem o školní prostředí
  • rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte
  • vést dítě k samostatnosti, posilování sebevědomí, k sebeovládání a prodlužování záměrné pozornosti
  • vytvářet přátelské vztahy, ohleduplnost, spolupráci

Vedení a náplň jednotlivých hodin:

1. hodina, úterý 25. 2. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Michal Kapoun, Mgr. Jaroslava Zámostná, Mgr. Miroslav Král, Lubor Zámostný
LEGO-robotika, posezení s vedením školy, prohlídka školy
Přihlašovací formulář

2. hodina, úterý 3. 3. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Leona Poláková, Mgr. Bc. Věra Václavíková
pracovní dílnička: práce s papírem (skládání, stříhání, lepení, …)
Přihlašovací formulář

3. hodina, úterý 10. 3. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Jitka Chaloupková, Mgr. Alena Svobodová
hudební činnosti propojené s matematikou a českým jazykem
Přihlašovací formulář

4. hodina, úterý 17. 3. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Lenka Kolářová, Mgr. Helena Plutnarová
matematické dovednosti
Přihlašovací formulář

5. hodina, úterý 24. 3. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. et Mgr. Lenka Cvejnová, Mgr. Irena Knoblochová
pohádky, manipulační činnosti, práce na interaktivní tabuli
Přihlašovací formulář

6. hodina, úterý 31. 3. 2020 (15.20 - 16.05 hodin)
Mgr. Lenka Mašková, Mgr. Bc. Tatiana Mikšovská
práce na interaktivní tabuli, relaxační cvičení na overballu, pracovní list (číslice, písmena, uvolňovací cviky)
Přihlašovací formulář

Zápis do 1. tříd, úterý 7. 4. 2020 (13.00 - 18.00 hodin)
Miroslav Vlasák a zástupci FK Ústí nad Labem
fotbalové odpoledne v rámci zápisu do 1. tříd
není nutné přihlašování

Je možné zvolit jedno, více či všechna setkání.