Skip to main content
< POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH
13.09.2020 09:40 Stáří: 16 days
Kategorie: Novinky - obecné

Preventivní opatření z důvodu zhoršující se epidemiologické situace


Na základě informace od zřizovatele po jednání vedení města s Krajskou hygienickou stanicí zavádíme od pondělí 14.9. 2020 ve škole následující preventivní opatření:

  1. Striktní dodržování nařízení o zakrytí dýchacích cest ve smyslu platného nařízení.
  2. Zákaz vstupu cizích osob (včetně rodičů) do budovy školy (v případě nutnosti je možné domluvit výjimku prostřednictvím sekretariátu školy). Při vyzvedávání dětí ze školní družiny žádám rodiče, aby po přiložení čipu k terminálu vyčkali na příchod dítěte před vchodem do školy.
  3. Omezení společných oficiálních porad, školení i neformálních aktivit zaměstnanců ve škole.
  4. Preferovat elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci i při kontaktu s veřejností.

Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy