Skip to main content
< Tancem proti šikaně
30.08.2020 04:01 Stáří: 30 days
Kategorie: Novinky - obecné

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
Záměrem MŠMT je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu.

Tento manuál obsahuje zejména následující:

 • Základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví
 • Obecné informace a doporučení k provozu školy
 • Hygienická pravidla a standard úklidu
 • Organizace školy v závislosti na semaforu
 • Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
 • Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy
 • Zaměstnanci školy
 • Další souvislosti (školní stravování, školní družina)
 • Kontakty (MŠMT, KHS)
 • Rozcestník po dalších přílohách, užitečné odkazy a hlavní specifika pro přípravu a začátek školního roku 2020/2021
 • Pedagogická práce
 • Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd
 • Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (specifická opatření pro školy a školská zařízení)

Manuál a další dokumenty jsou k dispozici na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Dodržování uvedených pravidel je důležitým předpokladem prevence šíření infekčních onemocnění ve škole i mimo ni.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy