Skip to main content
< Začátek školního roku 2020/2021
27.08.2020 04:03 Stáří: 33 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáků


 • Třídní učitelky: 1.A - Mgr. Leona Poláková, 1.B - Mgr. Bc. Věra Václavíková.
 • Seznamy žáků budou zaslány elektronicky zákonným zástupcům na konci srpna a zveřejněny na nástěnce u hlavního vchodu školy.
 • První třídní schůzka se uskuteční v úterý 8. 9. 2020 od 16.30 h.
 • Seznam pomůcek.

Organizace 1. týdne školního roku:

 • První školní den (úterý 1. 9. 2020): Vstup do školy budou organizovat členové žákovského parlamentu pod vedením Bc. Martiny Berkové. Děti i rodiče budou od 8.00 h. v altánu, kde proběhne seznámení s třídní učitelkou, vychovatelkou ŠD a přivítání vedením školy. Poté pokračují pouze žáci s třídní učitelkou do 8.45 h. ve třídě.
 • Druhý den školního roku (středa 2. 9. 2020): ve třídě od 8.00 h. do 9.40 h.
 • Třetí den školního roku (čtvrtek 3. 9. 2020): ve třídě od 8.00 h. do 10.40 h.
 • Od 4. 9. 2020 výuka dle rozvrhu hodin (do 11.45 h.).

Školní družina:

 • Informace.
 • Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Schönová, 727 806 351, jana.schonova@dobetice.zsrabasova.cz.
 • Další informace se dozvíte 1. 9. 2020 od příslušné vychovatelky.
 • Školní družina je v provozu od 1. 9. 2020 v celém rozsahu, tj. od 6.00 do 17.00 h.

Školní jídelna:

 • Informace.
 • Vedoucí školní jídelny: Lucie Slavíková, 739 454 974, lucie.slavikova@zsrabasova.cz.
 • Zakoupení stravovacích čipů (vratná záloha 100 Kč) je možné od 24. 8. 2020 do 1. 9. 2020 vždy od 8.00 h. do 11.00 h. příp. v jiný termín po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny. Vchod do školní jídelny je z Rabasovy ulice.

Kroužky (zájmové útvary):

 • Seznam kroužků.
 • Informace ke způsobu přihlašování na kroužky bude zveřejněna v 2. polovině srpna.

Školní elektronická pokladna: