Skip to main content
< Informace k předávání vysvědčení a fotografování
23.06.2020 14:35 Stáří: 98 days
Kategorie: Novinky - obecné

Několik slov na závěr školního roku


Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za součinnost a spolupráci v letošním školním roce, který byl pro všechny výjimečný a náročný. Jsem si dobře vědom toho, že jste vedle svého zaměstnání museli zvládnout také domácí učení. Cením si Vašeho zodpovědného přístupu, pochopení a trpělivosti.

Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji poklidné prožití letních prázdnin a těším se na shledání na začátku nového školního roku.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy