Skip to main content
< Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně
29.05.2020 04:34 Stáří: 40 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně


Vážení rodiče, milí žáci.
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách vláda dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila mj. možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Tímto bych Vás rád seznámil s organizací těchto aktivit na naší škole.

 • Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit třídnímu učiteli „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  Čestné prohlášení ke stažení zde: http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni.html

 • Všechna hygienická opatření jsou uvedena v dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
  Dokument ke stažení zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 • Pro vstup do areálu školy budou žáci 2. stupni využívat boční vchod od „domečku“ (u školního hřiště). Tento vchod bude otevřen v 8,15 h.

 • Stravování pro žáky ve školní jídelně nebude zajištěno.

 • Třídnické hodiny proběhnou dle následujícího harmonogramu:
       Třídy 9.A a 9.B
         pátek 12. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.
       Třídy 6.A a 6.B
         pondělí 15. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.
       Třídy 6.C a 6.D
         úterý 16. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.
       Třídy 7.A a 7.B
         středa 17. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.
       Třídy 7.C a 8.A
         čtvrtek 18. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.
       Třídy 8.B a 8.C
         pátek 19. 6. 2020, od 8,30 do 11,30 h.

 • Podrobnější pokyny k třídnickým hodinám budou zaslány žákům resp. jejich zákonným zástupcům třídními učiteli.

 • Případné další aktivity jsou možné v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020 dle uvážení třídních učitelů (po předchozí domluvě s vedením školy) mimo areál školy.

 • Informace k předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou zveřejněny v druhé polovině června.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy


Soubory:
fileadmin/media/dokumenty/ke-stazeni/druhy_stupen_vzdelavaci_aktivity_2020.pdf165 K