Skip to main content
< AN AFFIRMATION OF THE NON-EXISTENCE OF THE SYMPTOMS OF AN INFECTIOUS VIRAL DISEASE
18.05.2020 10:50 Stáří: 14 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně


Vážení rodiče, milí žáci.
Na základě vyhodnocení zájmu o docházku do školy uvádím základní organizační informace k vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně od 25. 5. do 30. 6. 2020.

 1. Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit třídnímu učiteli (příp. vyučujícímu dané třídy) „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  Čestné prohlášení ke stažení zde: http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni.html

 2. Všechny hygienické a provozní podmínky jsou uvedeny v dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
  Dokument ke stažení zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 3. Dopolední vzdělávací aktivity budou realizovány od 8.00 h. do 12.00 h.
  Škola bude otevřena v 7.30 h. (pro žáky 1. až 3. tříd bude určen hlavní vchod, pro žáky 4. a 5. tříd boční vchod od „domečku“ u školního hřiště).
  Skupiny jsou rozděleny podle tříd 1. stupně (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B a 5.C). Žádná třída nebude rozdělena.

 4. Stravování pro žáky ve školní jídelně bude zajištěno dle rozpisu (od 11.30 h. do 13.30 h.) podle počtu strávníků tak, aby byla dodržena všechna základní hygienická pravidla.
  Objednávky jsou možné zde: https://jidelny.me.cz/jidelna18/.

 5. Odpolední vzdělávací aktivity budou realizovány od 12.00 h. do 15.30 h. pro žáky 1. – 4. tříd (skupiny: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 4.C).
  Pro žáky 5. tříd (skupiny: 5.A, 5.B a 5.C) nebudou odpolední aktivity z důvodu velmi malého zájmu zajištěny.
  Způsob předávání a vyzvedávání žáků bude upřesněn v průběhu příštího týdne.

 6. Úplata za školní družinu se v tomto případě nehradí (nejedná se totiž o „klasickou“ školní družinu).

 7. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 8. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do celkové absence žáka za pololetí uváděné na vysvědčení.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy


Soubory:
fileadmin/media/dokumenty/ke-stazeni/prvni_stupen_25_05_2020.pdf153 K