Skip to main content
< Informování o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2019/2020
05.05.2020 10:25 Stáří: 147 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky


V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Účast žáků není povinná, pro všechny žáky bude i nadále probíhat výuka na dálku ve stejné podobě jako dosud.

Organizace přípravy na naší škole:

 • Příprava bude probíhat v termínu od 12. 5. 2020 do data konání jednotné písemné přijímací zkoušky ve dvou skupinách vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 h. Po skončení pravidelné výuky dle níže uvedeného rozpisu jsou možné (po předchozí domluvě) individuální konzultace s daným vyučujícím.
  Dokument ke stažení: devataci_11_05_2020
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 12. 5. 2020.
 • Obsahem je příprava žáků na jednotnou přijímací zkoušku (Čj, M).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do celkové absence žáka za pololetí uváděné na vysvědčení.
 • Vstup do školy je umožněn pouze přihlášeným žákům hlavním vchodem od 8.40 h.
 • Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení ke stažení zde: http://www.zsrabasova.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni.html
 • Všechna hygienická opatření jsou uvedena v dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
  Dokument ke stažení zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 • Stravování pro žáky ve školní jídelně bude zajištěno od 25. 5. 2020.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy