Skip to main content
< Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020
03.05.2020 07:45 Stáří: 149 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Informování o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2019/2020


Milí žáci, vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za zmiňované 2. pololetí tohoto školního roku.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude vycházet v souladu s § 1 výše uvedené vyhlášky z těchto podkladů:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy osobní příležitost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák odpovídající podmínky,
  3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (tedy od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků, od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně a případně dle upřesnění MŠMT v červnu 2020 pro ostatní žáky 2. stupně),
  4. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Podle vyjádření MŠMT by se díky plánované změně vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nemělo vysvědčení z tohoto pololetí vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu. Bližší informace k vyhlášce č. 211/2020 Sb. najdete na webových stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy