Skip to main content
< Vrácení úhrady za školní družinu a zájmovou činnost (kroužky)
22.04.2020 05:54 Stáří: 160 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020


Vážení rodiče,

vláda ČR rozhodla v úterý 14. 4. 2020 o postupném uvolňování některých opatření pro oblast školství:

  • Od pondělí 25. 5. 2020 by měla být umožněna celodenní účast žáků 1. - 5. ročníku ZŠ ve škole v tzv. školních skupinách s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.
  • Účast žáků ve škole bude dobrovolná a bude zcela záležet na uvážení zákonných zástupců.
  • Péče o žáky ve škole bude zajištěna i v odpoledních hodinách.
  • Zda bude moci být v provozu i školní jídelna, zatím MŠMT ani MZ neupřesnilo.
  • Žáci 2. stupně ZŠ do školy do 30. 6. 2020 nenastoupí. V červnu 2020 by měly být umožněny individuální konzultace ve škole.
  • Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy bude ze strany MŠMT ještě upřesněn, předběžně se počítá s červnem 2020.

Do konce dubna vydá MŠMT metodiku k zajištění bezpečnostních opatření k ochraně žáků a pracovníků školy před šíření nemoci COVID-19 a postupy pro organizaci pobytu dětí ve škole. Na základě těchto upřesněných informací Vás budeme včas podrobněji informovat o podmínkách účasti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) a Ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/).

Jménem všech pracovníků školy Vám přeji hezké jarní dny a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Michal Kapoun