Skip to main content
< Tříkrálová sbírka
24.01.2020 06:12 Stáří: 199 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Prvňáčci ze Základní školy Rabasova


Vážení rodiče a přátelé školy, protože článek publikovaný v Ústeckém deníku dne 22. 1. 2020 byl uveřejněn ve zkreslené podobě a s několika gramatickými chybami, přikládáme původní znění textu, jehož autorkami byly třídní učitelky. Vedení školy učinilo opatření, aby se podobná situace už neopakovala.
Mgr. Michal Kapoun, ředitel školy

Prvňáčci ze Základní školy Rabasova

Při nástupu do školy nebyli naši prvňáčci vůbec vystrašeni a většina již přišla bez strachu z cizího prostředí. Jak by také ne, když už ve škole několikrát byli jako předškoláci, kdy si do školy chodili zacvičit. Dalším momentem, kdy se děti seznámily se školou, byla akce Škola nanečisto, při které využily možnost zkusit si školní hodinu s učitelkami 1. stupně zábavnou formou.

V současné době již naši nejmenší školáci umí všechna velká tiskací písmenka a čtou první věty a první příběhy. Sami již také napíšou slova i věty velkými tiskacími písmeny, protože se učí číst a psát genetickou metodou. Ve velmi krátké době pak přiberou i malá tiskací písmenka a budou psát psacím písmem.

Některé vyučovací hodiny strávili žáci venku a poznávali listnaté a jehličnaté stromy, zbarvené listí pak sbírali a ve škole z nich vytvářeli podzimního skřítka Podzimáčka. Při hodinách tělesné výchovy plní žáci disciplíny ze školní sportovní soutěže – běhají na čas, skáčou přes švihadlo na čas, skáčou do dálky, šplhají na tyči a plní hodně dalších disciplín.

Kromě vyučovacích hodin již také absolvovali několik akcí, jako například akci Škola v pohybu, kdy si zacvičili pod vedením trenérů fotbalového klubu, akci Drumbeny, kde se z dětí stali na čas bubeníci. V čertovské třídě si o Mikuláši plnili úkoly s čertovskou tématikou. Navštívili také svíčkárnu v Šestajovicích, a tam si vyzdobili vlastníma ručkama svíčky a naplnili si sáčky barevnou koupelovou solí. Někteří z nich také nacvičili vánoční program, který rodičům předvedli na Vánočním koncertu.

Před Vánoci si pak dělají třídní vánoční besídku, zpívají koledy, rozdávají dárečky a ochutnávají vánoční cukroví.

Ale i po Vánocích se mají naši prvňáčci na co těšit. Pokud bude dost sněhu, určitě si postavíme sněhuláka a necháme se okouzlit krásnou zimní krajinou. Také nasypeme ptáčkům semínka do krmítka, abychom jim alespoň trochu ulehčili dlouhý zimní čas. Na jaře se zase vydáme na vycházku do rozkvetlé a voňavé přírody. Ale to už se bude pomalu blížit konec školního roku s naší tradiční akcí pro celý první stupeň – Jarmark, což jsou soutěže pro děti se spoustou pěkných cen. Konec školního roku si zpříjemníme návštěvou naší zoologické zahrady. A úplně nakonec?
Hurá na prázdniny!

Alena Svobodová a Jitka Chaloupková
třídní učitelky