Skip to main content
< Vánoční laťka 2019
14.01.2020 04:57 Stáří: 173 days
Kategorie: Novinky - obecné

Tříkrálová sbírka

V pátek 10.1.2020 se zúčastnily tři trojice žáků z naší školy tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou.


Svou koledou, doufáme, potěšily a vybranou částkou přispěly na dobrou věc. Všem (i jejich dospělému doprovodu: Petře, Martině a Iloně) za příkladnou reprezentaci naší školy děkujeme.