Skip to main content
< Školní sportovní soutěž
21.02.2018 03:32 Stáří: 298 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Obědy dětem


Vážení rodiče,

naše škola se zúčastní projektu OBĚDY DĚTEM. Program Obědy dětem zajišťuje nadační fond Drab foundation.

Hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují. O zařazení do programu žádá přímo škola.

Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje. Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-samoživitelů.

Zákonní zástupci dětí zařazených do programu Obědy dětem mají povinnost předem oznamovat nepřítomnost dětí ve škole. V případě porušení tohoto ustanovení mohou být jejich děti z programu vyloučeny.

Pokud má právě Vaše dítě problém s docházením na školní obědy, neváhejte se prostřednictvím školy do tohoto projektu přihlásit. Stačí dát vědět jakýmkoliv způsobem Vašemu třídnímu učiteli (např. e-mailem, či osobně) a škola Vaše dítě do programu přihlásí. Schválení příspěvku je již na nadaci samotné.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Může o příspěvek žádat rodič žáka?
O příspěvek musí žádat základní škola. Rodiče mohou pouze požádat školu, aby se zapojila do programu Obědy dětem.

Musí rodič s příspěvkem souhlasit?
Ano. Po schválení žádosti zasíláme souhlas zákonného zástupce.

Kdo posuzuje nutnost příspěvku pro žáka?
V první řadě škola a v druhé řadě Drab foundation. Postup našeho schvalování žáků je neveřejný.