Skip to main content
< Vánoční představení
11.12.2017 15:19 Stáří: 338 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Přijímací zkoušky 2018

aktualizováno 6.11.2017, přidána příloha 11.12.2017


Přijímací zkoušky 2018

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
 • Vycházející žáci odevzdají podklady (kód, název oboru, přesná adresa školy včetně PSČ) pro přihlášky na střední školy nebo učiliště svému třídnímu učiteli do 31. 1. 2018. Škola zajistí vycházejícím žákům přihlášku s výpisem pololetního vysvědčení.
 • Přihlášku odevzdá žák řediteli střední školy do 1. 3. 2018, s talentovými zkouškami do 30. 11. 2017.
 • Termín konání přijímacích zkoušek na obory s talentovou zkouškou: 2. 1. - 15. 1. 2018.
 • Termín přijímacích zkoušek na konzervatoře: 15. - 31. 1. 2018.
 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky:
  1. termín: 12. 4. 2018 (čtyřleté obory včetně nástavbového studia), 13. 4. 2018 (šesti a osmiletá gymnázia)
  2. termín: 16. 4. 2018 (čtyřleté obory včetně nástavbového studia), 17. 4. 2018 (šesti a osmiletá gymnázia)
  Náhradní termín: 10. 5. 2018 (čtyřleté obory včetně nástavbového studia), 11. 5. 2018 (šesti a osmiletá gymnázia)

Stručný průvodce přijímacím řízením na SŠ v roce 2018 je na www.cermat.cz

Přijímací zkouška

 • Jednotnou zkoušku tvoří 2 písemné testy (vzdělávací obor Český jazyk a literatura, vzdělávací obor Matematika).
 • Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky.
 • Podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení všech kritérií je nejméně 60%.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
Odvolání - do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

Žák obdrží ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který vyplní a odevzdá nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní-li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

Výjimku z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


Soubory:
fileadmin/user_upload/Sdeleni_MSMT-22351-2017-1.pdf367 K
fileadmin/media/dokumenty/ke-stazeni/msmt_prijimaci_rizeni_2017-2018.pdf246 K