Skip to main content

Novinky

11.03.2018

Školní sportovní soutěž

Sedy-lehy (15 sekund)[více]

Kategorie: Novinky - obecné

07.03.2018

Zápis do ZŠ

Zápis žáků do základních škol ve městě Ústí nad Labem

Kategorie: Novinky - rodiče

07.03.2018

Stránky tříd

Aktualizovány seznamy žáků 4.C, 5.A, 7.A[více]

Kategorie: Novinky - obecné

07.03.2018

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků 2018/2019

desatero pro děti devatero pro rodiče genetická metoda čteníkritéria k přijetí dítěte k základnímu vzděláváníPPP, SPC, logopedie (informace pro rodiče)pomůcky[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

28.02.2018

Pozvánka k elektronickému zápisu

Vážení rodiče, zápis do prvních tříd na školní rok 2018/2019 se koná 10. 4. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostavte s žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

21.02.2018

Obědy dětem

Vážení rodiče, naše škola se zúčastní projektu OBĚDY DĚTEM. Program Obědy dětem zajišťuje nadační fond Drab foundation. Hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

11.02.2018

Školní sportovní soutěž

Hod obouruč plným míčem[více]

Kategorie: Novinky - obecné