Skip to main content

Novinky

07.05.2020

Provoz školního hřiště pro veřejnost

Vzhledem k tomu, že školní hřiště bude v rámci odpoledních aktivit přednostně využíváno žáky 1. stupně naší školy, školního sportovního klubu a některými smluvními sportovními oddíly, nebude prozatím otevřeno pro veřejnost. Mgr....[více]

Kategorie: Novinky - obecné

05.05.2020

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků není povinná, pro všechny žáky bude i nadále probíhat výuka...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

03.05.2020

Informování o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

22.04.2020

Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020

Vážení rodiče, vláda ČR rozhodla v úterý 14. 4. 2020 o postupném uvolňování některých opatření pro oblast školství: Od pondělí 25. 5. 2020 by měla být umožněna celodenní účast žáků 1. - 5. ročníku ZŠ ve škole v tzv. školních...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

21.04.2020

Vrácení úhrady za školní družinu a zájmovou činnost (kroužky)

Vážení rodiče, na základě usnesení (1014/40R/20) z 40. schůze rady města Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2020 v souvislosti s přerušením provozu školní družiny a zájmové činnosti (kroužků) vám bude škola vracet poměrnou část úhrady...[více]

Kategorie: Novinky - obecné