Skip to main content

Novinky

22.04.2020

Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020

Vážení rodiče, vláda ČR rozhodla v úterý 14. 4. 2020 o postupném uvolňování některých opatření pro oblast školství: Od pondělí 25. 5. 2020 by měla být umožněna celodenní účast žáků 1. - 5. ročníku ZŠ ve škole v tzv. školních...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

21.04.2020

Vrácení úhrady za školní družinu a zájmovou činnost (kroužky)

Vážení rodiče, na základě usnesení (1014/40R/20) z 40. schůze rady města Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2020 v souvislosti s přerušením provozu školní družiny a zájmové činnosti (kroužků) vám bude škola vracet poměrnou část úhrady...[více]

Kategorie: Novinky - obecné

31.03.2020

Změna termínu sportovního kurzu

Vážení rodiče, z důvodu mimořádné situace a nařízení vlády týkající se i mimoškolních aktivit došlo ke změně termínu sportovního kurzu na 21. - 25. 9. 2020. Původní místo ubytování v RS Jachta bylo změněno na RS Aero v Holanech....[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

31.03.2020

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

30.03.2020

Vyhodnocení dotazníku "Vzdělávání žáků ZŠ na dálku"

Vážení rodiče, moc vám děkuji za vyplnění dotazníku ke vzdělávání na dálku. K 28. 3. 2020 jej vyplnilo téměř 90 % z vás. Nyní se budeme snažit co nejlépe reagovat na vaše připomínky a náměty.Jménem všech pracovníků školy vám...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

30.03.2020

Zápis do 1. tříd

v Ústí nad Labem 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020[více]

Kategorie: Novinky - rodiče