Skip to main content

Novinky

29.05.2020

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci. V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách vláda dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila mj. možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

18.05.2020

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Vážení rodiče, milí žáci. Na základě vyhodnocení zájmu o docházku do školy uvádím základní organizační informace k vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně od 25. 5. do 30. 6. 2020. Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

13.05.2020

AN AFFIRMATION OF THE NON-EXISTENCE OF THE SYMPTOMS OF AN INFECTIOUS VIRAL DISEASE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ[více]

Kategorie: Novinky - obecné

07.05.2020

Provoz školního hřiště pro veřejnost

Vzhledem k tomu, že školní hřiště bude v rámci odpoledních aktivit přednostně využíváno žáky 1. stupně naší školy, školního sportovního klubu a některými smluvními sportovními oddíly, nebude prozatím otevřeno pro veřejnost. Mgr....[více]

Kategorie: Novinky - obecné

05.05.2020

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků není povinná, pro všechny žáky bude i nadále probíhat výuka...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče

03.05.2020

Informování o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče, v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za...[více]

Kategorie: Novinky - rodiče